Ferdigstillelse av Nesgata

- starter mandag 20.mai

Endelig skal Nesgata ferdigstilles og arbeidene i gata starter mandag den 20.mai. Det betyr at det blir redusert framkommerlighet store deler av sommeren. Gata blir ikke permanent stengt, men en del veiarbeid vil det altså bli. Det skal blant annet skiftes ut masser i bakken, det skal asfalteres og settes opp nye gatelys.