Elbil - lading og sikkerhet

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap har laget en ny veileder for etablering, bruk og vedlikehold av nye ladepunkter for elbiler og hybridbiler. Veilederen finner du her.