Barnehageopptak

- mange fikk svar 11.mars

Har du fått svar på søknad om barnehageplass?

Mandag 11.mars ble det sendt ut tilbud om barnehageplass til mange av søkerne.

For å svare på tilbudet må du logge deg inn i Visma Flyt Foresattportal (samme sted som du søkte plass) for å svare:

https://barnehage.visma.no/jevnaker

Til deg som ikke har fått svar – opptaket er ikke ferdig, og neste opptaksrunde er 1.april. 

 

Bilde av ei jente som spiser mat i barnehagen