Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur omfatter tjenestene grunnskole, barnehage, barnevern, PPT, kultur, logoped og voksenopplæring.

Tjenestene er organisert i virksomhetene Jevnaker ungdomsskole, Toso skole, Bergerbakken
skole, Bergerbakken barnehage, Samsmoen barnehage, Nesbakken barnehage,
Hovsenga barnehage, PP-tjenesten og barneverntjenesten.

Kultursektoren i Jevnaker kommune hører inn under Oppvekst og kultur.

Området ledes og koordineres av en kommunalsjef som i tillegg innehar rollen som administrativ skoleeier og barnehagemyndighet.

Kommunalsjef er Turid Briskelund (konstituert).

Gå til hovedsiden for Oppvekst

Se organisasjonskart for Jevnaker kommune

 

Bildet viser Turid Briskelund

Turid Briskelund er konstituert kommunalsjef for Oppvekst og Kultur