Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Videregående og høyere utdanning

Videregående skoler

Jevnakers nærmeste tilbud om videregående skole er på Gran og i Hønefoss, og det er tre videregående skoler å velge mellom:

Mer informasjon om Hadeland videregående skole på Gran

Mer informasjon om Hønefoss videregående skole

Mer informasjon om Ringerike videregående skole i Hønefoss

Skal du søke videregående opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller voksenopplæring/realkompetansevurdering, se nettstedet vigo.no

Her kan du lese: Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Viken fylkeskommune

 

Skoleskyss

Rettigheter rund skoleskyss følger av opplæringslovens bestemmelser hvor det fremgår at vgs elevene har rett til gratis skyss i den fylkeskommune de bor dersom avstanden er over 6 km mellom hjem og skole, samt at eleven skal ha en akseptabel reisetid.  Det er planlagt at Ruter  på vegne av Viken fylkeskommune skal behandle søknader og organisere skoletransporten i Lunner fra neste skoleår.  Når det gjelder elever fra Jevnaker vil de sortere inn under kollektivselskapet Brakars kjøreområde som har samme delegasjon som Ruter. Nærmere detaljer om hvilke ruter som skal opprettholdes, nyetableres, valg av transportmidler vil for elever bosatt i Jevnaker bli vurdert av Ruter.

 

Høyere utdanning

Av høyere utdanning i geografisk nærhet til Jevnaker er det studietilbudene i Oslo-området, samt Universitet i Sørøst Norge avdeling Ringerike, NTNU Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik) og Høgskolen i Innlandet (som tidligere het Høgskolen i Lillehammer).

Via Karriere Oppland Hadeland  tilbys høyere utdanning fra lokalene til karrieresenteret på Gran. Dette er i form av videokonferanser, som kan være kombinert med enkelte samlinger ved de samarbeidende høyskolene. 

Karriereveiledning

Karriere Oppland Hadeland finner du på Gran

Mer informasjon via Oppland fylkeskommunes nettsider