Kontakt oss

Oppvekst og læring

Kommunalsjef Berthe Cecilie Bjørnstad
Tlf. 992 75 642  
E-post: Berthe.Bjornstad@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Skolerute for Jevnakerskolen

Her kan du få oversikt over ferier og fridager i Jevnakerskolen

 

2018/2019

August Første skoledag mandag 20. august
September
Oktober Høstferie uke 40, fra mandag 1. oktober
November  
Desember Siste skoledag før jul er onsdag 19. desember
   
Januar Første skoledag etter jul er torsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 9, fra mandag 25. februar
Mars
April Påskeferie fra mandag 15. april til og med mandag 22. april
Mai Fridager onsdag 1. mai, fredag 17. mai og torsdag 30. mai 
Juni Siste skoledag er fredag 21. juni
 

2019/2020

August Første skoledag mandag 19. august
September
Oktober Høstferie uke 40, fra mandag 30. september
November  
Desember Siste skoledag før jul er fredag 20. desember
   
Januar Første skoledag etter jul er mandag 6. januar
Februar Vinterferie uke 9, fra mandag 24. februar
Mars
April Påskeferie fra mandag 6. april til og med mandag 13. april
Mai Fridager fredag 1. mai og torsdag 21. mai
Juni Siste skoledag er fredag 19. juni