Kontakt oss

Oppvekst og læring

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: 

tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Jevnakerskolen

Jevnaker kommune har tre skoler som dekker barne- og ungdomstrinnet

Bildet viser en gutt i et klasserom på Jevnaker skole.

 

Skolene i Jevnaker er

  • Bergerbakken skole 1.-7.trinn
  • Toso skole 1.-7. trinn
  • Jevnaker ungdomsskole 8.-10. trinn

Visjon: Jevnakerskolen gir opplæring for å mestre framtidas utfordringer

Jevnakeskolens satsingsområder er:

  • Godt og trygt læringsmiljø
  • "Med 2020 i sikte" Innføring av ny læreplan i skolen

Læringsplattform - logg deg på
Jevnakerskolen har innført Office 365 og ny læringsplattform som heter Zokrates. Elever og lærere er i gang med å bruke verktøyene. 

Pålogging Zokrates for foresatte:Zokrates foreldrepålogging