Kontakt oss

Barnevernleder Anita Rørvik 
E-post: Anita.Rorvik@jevnaker.kommune.no
Tlf. 466 35 466

Oppvekst og læring
Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Barnevern

Når et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Barneverntjenesten i Jevnaker 

Besøksadresse: Samfunnshuset, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Telefon: 61 31 57 00

 

Melde fra til barnevernet

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Slik melder du fra

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

 

Barnevernvakta

Hva er barnevernvakta?

Barnevernvakta er en akuttberedskap for barn, unge og deres familie. Barnevernvakta sin hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn, unge og deres familier når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natten, i helger og på helligdager, og som ikke kan vente til virkedag.

Barnevernvakta består av trygge voksne, med utdannelse og lang erfaring fra arbeid med barn og unge.

 

Hvem kan kontakte barnevernvakta?

  • Alle som ønsker kan kontakte barnevernvakta.
  • Er du barn eller ungdom, og ønsker hjelp eller noen å snakke med, fordi du har det vanskelig, kan du ta kontakt.
  • Du kan ringe for en venn som har det vanskelig.
  • Foreldre eller andre voksne som opplever at en familie er i en krise, eller har en bekymring for et barn, en ungdom eller en familie kan ta kontakt.
  • Barnevernvakta kan kontaktes av politi, legevakt og andre instanser.

 

Når er det riktig å kontakte barnevernvakta?

Det er vanskelig å definere hva som er en akutt krise da dette er individuelt. Opplever du som barn eller ungdom at du trenger hjelp, eller kjenner du barn og unge som trenger hjelp, kan barnevernvakta kontaktes. Vi finner sammen ut av hva vi kan hjelpe til med, eller bistår med å kontakte andre instanser som kan hjelpe.

 

Hva kan vi hjelpe med?

En henvendelse kan resultere i råd og veiledning på telefonen, samtaler på kontoret, eller at vi kommer hjem til familien for å hjelpe i en krise eller sjekke om det er behov for hjelp dersom bekymringen kommer fra andre. Ved behov følger vi opp familien gjennom helgen/juledagene/påsken eller andre helligdagsperioder frem til barneverntjenesten har kontortid.

 

Kontaktinformasjon barnevernvakta

Barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barnevernstjenestens ordinære kontortid, og som ikke kan vente til neste virkedag.  

Barnevernvakta kan kontaktes på telefon: 40 92 12 33.

Hverdager 15.30 til 08.00

Helger og helligdager: døgnåpent 


Barnevernvakta er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker og Jevnaker.