Kontakt oss

Avdeling Hompetitten
Tlf 922 87 362

Avdeling Bakvendtland
Tlf 922 85 347

Styrer Heidi Andersson Solheim
E-post: Heidi.Andersson.Solheim@jevnaker.kommune.no
Tlf 414 20 732

 

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Nesbakken barnehage

Nesbakken barnehage ligger i Brugata 8 og er åpen kl 06.45 til kl 16.15

Ilustrasjonsfoto fra uteområdet ved Nesbakken barnehage, hvor et barn sitter på fanget hos en ansatt

 

Utvider

Nesbakken barnehage utvider kapasiteten og blir fra august 2020 en barnehage med tre avdelinger: Avdeling Hompetitten med 24 storbarnsplasser, avdeling Bakvendtland med 12 småbarnsplasser og nye avdeling Nøtteliten som sannsynligvis vil huse 12 småbarn til. Antall faste årsverk blir 13 ansatte. I tillegg har vi spesialpedagog ca 19 timer pr uke og flerspråklig assistent i 60% stilling.

Barnehagen ligger rett ved Randsfjord kirke med gangavstand til Nesbakken, Jevnaker sentrum, med butikker, bibliotek, Hadeland Glassverk og turområdet Moesmoen.

Stort mangfold

Nesbakken barnehage er en barnehage med et stort mangfold som vi er stolte av. Her møtes ulike individer og ulike ytringer i respekt for det som er forskjellig. Vi er privilegerte som kan lære så mye av hverandre bare ved å være sammen og dele erfaringer!

Fellesskap

Vi streber etter at alle barn, foreldre og ansatte skal føle seg inkludert i felleskapet. Vi har følgende faglige rettesnor: Nesbakken barnehage – det er her jeg hører til! Felles opplevelser og et systematisk arbeid med språk er viktig hos oss.

Vi i Nesbakken tenker at barn lærer best når de er naturlig motiverte og kan erfare selv. I tillegg mener vi at leken er en samværsmåte og en grunnleggende væremåte for barn. Leken er spontan og selvvalgt, og en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom.