Kontakt oss

Barnehageleder  Malin Hansen Halvorsrud
E-post: Malin.Halvorsrud@jevnaker.kommune.no
Tlf. 99 10 00 40

Konst.kommunalsjef Turid Briskelund
Tlf.+47 951 89 195  
E-post: tubr@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling reguleres av forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og eiers fastsetting av satser med bakgrunn i regelverket. Det er innført en sentral makspris for betaling av opphold i barnehage, og denne fastsettes av storting og regjering i det enkelte års statsbudsjett.

Makspris:
Makspris 3135kr/mnd. I tillegg kommer kostpenger (matpenger).

Gratis kjernetid gjelder for 2, 3, 4 og 5-åringer fra 1.august  i familier med samlet inntekt under 533 500kr.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen:

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Redusert foreldrebetaling gjelder for familier med en samlet inntekt under 548 500kr.

Betalingssatser for de kommunale barnehagene fastsettes av kommunestyret, og du finner betalingssatsene her.

Betalingssatsene for de private barnehagene får dere ved å kontakte den enkelte eier direkte, men de forholder seg også til makspris på samme måte som de kommunale barnehagene.

Søskenmoderasjon : Det gis 30 prosent moderasjon i pris for søsken nummer to og 50 prosent moderasjon for søsken nummer tre, fire osv.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for2, 3-, 4- og 5-åringer: 

Alle foresatte til barn i alderen 2-5 år med inntekt under 533 500kr har rett på 20-timers gratis kjernetid.

Husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 548 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling

Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, må søke om det. Se søknadsskjema nede til venstre på denne siden.

Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon. Det søkes kun på ett skjema og gratis kjernetid vurderes i samme sak som redusert foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Mer informasjon om ordningen finnes bak på søknadsskjema og/eller på Utdanningsdirektoratets sider.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, og foreldre i private barnehager kan også søke kommunen om redusert foreldrebetaling etter de samme reglene. Det er kommunen som skal motta og behandle også disse søknadene.

Vedtaket om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid innvilges for ett barnehageår av gangen.