Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Vaksineregistrering - Covid19

Vi oppfordrer alle mellom 18 og 74 år til å registrere seg for korona-vaksine her

Vi oppfordrer alle innbyggere mellom 18 og 74 år som ønsker å ta koronavaksine om å registrere seg i vaksinekøen.

Her registrerer du deg

Også de som ikke ønsker vaksine, samt de som allerede er vaksinert, registrerer seg her. Dermed har kommunen den best mulige oversikt over alle som ønsker, og ikke ønsker, vaksine.

 

Hvorfor bruker Jevnaker digital vaksineregistrering?

Helseboka er det systemet som Jevnaker kommune, i likhet med mange andre kommuner, har valgt for digital registrering i vaksinekø, innkalling til time, journalføring og overføring av data til SYSVAK. SYSVAK er det nasjonale registeret for gitte vaksiner i Norge. Vi er pålagt å registrere alle gitte vaksiner i dette systemet.
I tillegg er Helseboka integrert opp mot Helsenorge.no, der du kan hente ut ditt vaksinasjonskort.

Jevnaker kommune valgte å ta i bruk dette systemet i midten av mars. Når du sjekker inn i systemet via lenken som er lagt ut på kommunens hjemmeside får du spørsmål som avgjør i hvilken prioriteringsgruppe du skal vaksineres. Dersom du er over 65 år får du ingen spørsmål om underliggende sykdom, da din alder gir høyere prioritet i vaksinasjonskøen enn underliggende sykdom. Når vi skal gi deg time til vaksinasjon søker vi opp navnet ditt (vi har lister på alle innbyggere født i 1955 og tidligere, og har mottatt lister fra fastleger for prioritering i gruppe 4B, 5, 6 og 7).

Dersom du ikke har registrert deg, får vi ikke gitt deg time til vaksinasjon.
Og må gå videre på listen.

Vi vil etter hvert forsøke å ringe opp personer over 65 år som ikke har registrert seg, men dette vil ta tid, da det betyr mye arbeid for oss.

Egenerklæring
Når du mottar time, vil det vedlagt i SMS ligge en lenke du kan logge deg på for å fylle ut egenerklæringen for vaksinasjon digitalt. Dersom du ikke får til dette, vil vi hjelpe deg med det når du ankommer til vaksinasjon. Det som er en risiko ved å ikke fylle ut egenerklæringen før du ankommer lokalet er at du ikke får tatt vaksine. Dette gjelder dersom du har tatt enkelte blodfortynnende medisiner, eller om du har risikofaktorer som gjør at vi må ha økt beredskap for å vaksinere deg som vi da ikke har vært kjent med i forkant.

Sikring av personvern med bruk av Helseboka
Før vi tok i bruk denne løsningen gjennomførte vi to risikoanalyser. Helseboka er et journalsystem, og er funnet godkjent i forhold til GDPR reglementet (data/personvern sikkert). Det er også integrert opp mot de statlige løsningene HelseNorge.no og SYSVAK.

Som helsepersonell er forpliktet til å føre journal etter helsepersonellovens § 39, og vi er pålagt å føre alle vaksinasjoner i SYSVAK. Derav kan vi ikke gi vaksine dersom vi ikke samtidig fører journal og pålagte registreringer.

 

Her kan du registrer deg.