Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Vaksine-status

Oppdatert informasjon om vaksinering mot Covid-19 i Jevnaker kommune

Status UKE 18

 • Vi har satt 2 735 vaksinedoser
 • 674 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Denne uken skal de i prioriteringsgruppe 5 (55-64 år) få vaksine. 
 • I uke 18 setter vi ca. 255 vaksinedoser. 
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

Uke 19:

Vi får en mindre vaksineforsyning denne uken enn de foregående ukene. Vi mottar rundt 90 doser med Pfizer, og det blir stort sett satt kun som dose 2. Vi får ca. 120 doser med Moderna. Vaksineringsdag blir her onsdag 12. mai. Vi vaksinerer denne dagen i overgangen mellom prioriteringsgruppe 5 og 6, samt helsepersonell.

Prioriteringsgruppe 6 er personer med underliggende sykdom (kriterier fastsatt) i alderen 54 til 45 år.


 

Digital vaksineregistrering

2889 personer har registrert seg i digital vaksinekø i Jevnaker kommune. Vi håper flere registrerer seg. Det er vanskelig å oppnå kontakt for å gi deg time når du ikke har registrert deg. Dersom du ikke kan registrere deg selv, er det fint om du forespør en nær relasjon om å bistå deg.

Her registrerer du deg

Vi klarer desverre ikke å svare alle telefoner vedrørende vaksinering og digital innmelding til vaksinering, da pågangen er svært stor

Til informasjon;

 1. Vi har en oversikt over alle personer i Jevnaker kommune som er 65 år eller eldre.
 2. Vi vil ta kontakt med alle over 75 år på telefon, og hjelper da samtidig med innsjekking til vaksine, dersom du ikke allerede har fått gjort det.
 3. Dersom du er over 65 år, og ikke har fått meldt deg inn i vaksinekø, så vil vi ta kontakt med deg!
 4. Det er mulig for pårørende, eller andre, å legge inn andre i vaksinasjonskø. Dersom du er under 65 år, er det veldig fint om du kan forespørre barn, barnebarn eller andre som du har nær relasjon til, om bistand til å registrere deg. Dersom du ikke har noe av dette, så legg igjen telefonnummer og navn på korona@jevnaker.kommune.no så skal vi ringe deg. Eller du kan ringe koronatelefonen – tastevalg 2, mellom kl. 13.30 og 14.30.

Tilbakemeldinger vi har klart å motta går ofte på at man ikke har internett, eller bankID, eller mangler kunnskap om å håndtere digitale verktøy. Derav viser vi spesifikt til punkt 4 (over), slik at vi sikrer at alle som ønsker vaksine får meldt seg til vaksinasjonskø.

Vi ønsker at flere fyller ut digitalt egenerklæringsskjema før de ankommer vaksinestasjonen

Vi har stor forståelse for at noen synes det er vanskelig å fylle ut det digitale egenerklæringsskjema som du får som lenke på innkallingen din. Men vi håper at noen flere gjør dette, for da bruker vi mye mindre tid på vaksineringen. Videre gjør det også jobben vår lettere med riktig veiledning i forkant av vaksineringen, slik at personer ikke risikerer å bli avvist til vaksine fordi de har tatt medisiner og lignende som de ikke skulle tatt vaksineringsdagen.


SPØRSMÅL OG SVAR OM VAKSINERING

Jeg har tatt vaksine fra Astra Zeneca. Skal jeg kontakte lege?

Les saken fra folkehelseinstituttet her

Jeg har vært smittet. Skal jeg vaksinere meg?

Personer som har vært smittet med Covid-19 kan også vaksineres. Ny vurdering fra folkehelseinstituttet er at personer som har gjennomgått smitte, skal ha vært friske i minst 4 måneder før vaksine gis, og de skal ha kun en dose.

Hvor mange er vaksinert?

Her finner du oppdatert informasjon om hvor mange som er vaksinert i Jevnaker og ellers i landet

Når kan jeg forvente å få vaksine?

Vi gir ukentlig informasjon om i hvilken prioriteringsgruppe vi vaksinerer. Utover dette er det vanskelig å gi svar til enkeltpersoner om dette. Vi vet også lite om vaksineforsyning, mer enn 1-2 uker fram i tid. 

Hvorfor blir ikke jeg vaksinert - når ektefellen blir det?

Vi skjønner godt at noen synes det er rart at vi ikke kaller inn de som er partnere samtidig. Utfordringen er at vi kun søker ut fra fødselsår. Dette for å følge de prioriterte gruppene som vi er pålagt av helsemyndighetene - og det går etter alder. Det er derfor litt vanskelig å vite hvem som er gift/samboere med hvem ut fra dette søkekriteriet.

Hva skjer i sommer? Kan jeg risikere å bli innkalt i ferien min?

Ja, dessverre det kan skje. Vi har ikke mulighet til å tilrettelegge vaksineringen utenfor din ferietid.
Vi vil vaksinere gjennom hele sommeren. Det blir vaksinering hver torsdag, og eventuelt flere dager avhengig av hva og hvor mye vaksiner vi mottar. Vi oppfordrer derfor innbyggerne våre til å være forberedt på å kunne bli innkalt i hele juli også. Videre er det også viktig å tenke på at når du får tilbud om vaksine, skal du ha dose 2 om 6 til 12 uker etter. Vi har ikke mulighet for å tilrettelegge for ønske om vaksineringstidspunkt grunnet ferieavvikling/reiser.

Jeg skal på reise - kan jeg prioriteres?

Vi mottar henvendelser fra personer som ønsker vaksine før de skal ut å reise. Det er dessverre ikke mulig å bli prioritert for vaksine av denne grunn.

Kan jeg selv velge vaksinetype?

Det viktigste først; Alle vaksiner som er godkjent i Norge er gode vaksiner! Du kan ikke velge vaksinetype selv. Vi tilbyr vaksiner ut fra hvilke type vaksine vi får fra uke til uke, og etter kriteriene som er satt fra folkehelseinstituttet.

Hvem møter meg i vaksinasjonslokalet?

Vi har 2 helsepersonell på hver vaksinasjonsstasjon. Der den ene sjekker egenerklæringsskjema deres, og setter vaksine. Den andre dokumenterer at du har fått vaksine, og gir deg time til dose nr. 2.

Vi har også 1-2 personer som kun står og blander/trekker opp vaksinedoser. Dette er et stort nøyaktighetsarbeid.

Frivillige fra frivillighetssentralen som møter deg når du kommer. De registrerer ankomst, og bistår med egenerklæringsskjema om du ikke har fylt ut dette fra før. De skal også passe på å få deg til vaksinasjonsstasjonen når det er din tur.

I selve vaksinasjonsområdet har vi en person fra Jevnaker Røde kors tilstede, som observerer og bistår personer som skal til vaksinasjonsstasjonen, og etter at vaksine er gitt.

I ventesonen har vi minst 2 personer, der minst den ene er fra redningstjenesten. Disse har spesiell kompetanse til å håndtere situasjoner der noen få får en reaksjon på vaksinen. For øvrig har vi også personell fra frivillighetssentralen her.

I tillegg til dette har vi 2-3 vaksinekoordinatorer som er tilstede for koordinering, problemløsning og veiledning av alle som deltar i arbeidet.

Hvordan prioriterer dere vaksinene? 

Våre fastleger er i gang med å gjennomgå sine pasientlister, for å kunne melde inn de som skal prioriteres i henhold til høy risiko og underliggende sykdom.

Dersom man er i høy risiko, og i alderen 18-64 år, inngår man i prioriteringskategori 4. (samme kategori som personer i alderen 65 til 74 år).  

Ungdom mellom 16 og 17 år som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer, eller medfødte syndromer inngår også i prioriteringskategori 4.

Det kan også vurderes individuelt i henhold til  Norsk barnelegeforenings liste.

Dette er vurdert i kategorien høy risiko:

 • Organtransplanterte
 • Personer med immunsvikt
 • Personer med hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, der spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift, er gitt.
 • Personer med nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer, som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Personer med kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • HIV smittede med lavt CD4 tall

Dette er vurdert  i kategorien underliggende sykdom:

 • Personer med hjerte- og karsykdommer
 • Personer med gjennomgått hjerneslag
 • Personer med fedme (kroppsmasseindeks ≥ 35kg/m2)
 • Personer med diabetes
 • Personer med kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • Kronisk lungesykdom
 • Kronisk leversykdom
 • Personer som bruker immundempende midler, eksempelvis ved autoimmune sykdommer
 • Demente

I forhold til underliggende sykdom, er det prioriteringsgruppe fra 5 til 7, ut fra alder.

 


 

Vaksinering av helsepersonell

I Jevnaker kommune er det totalt nærmere 400 personer som faller inn i prioriteringslisten for helsepersonell.

Alt helsepersonell er kartlagt og prioritert ut i fra det nasjonale kartleggingsverktøyet og kommuneoverlegene i regionen har gjennomgått denne prioriteringslisten i felleskap for å sikre at vi prioriterer likt. Dog vil det nødvendigvis være enkelte lokale tilpasninger.

Nasjonale myndigheter har som mål at alt helsepersonell i pasientnær behandling skal være vaksinert innen utgangen av mars.  Såfremt vaksineleveransene ikke forsinkes ytterligere, når vi dette målet i Jevnaker kommune.

Helsepersonell i private institusjoner og helsepersonell som yter private tjenester skal tilbys vaksinen på lik linje med kommunalt ansatt helsepersonell ut i fra prioriteringslisten. Det er en nasjonal føring, og det forholder Jevnaker kommune seg til.  I Jevnaker har vi blant annet to private helseinstitusjoner (Villa Skaar, Vangseter), vi har private fysioterapeuter, kiropraktor, tannleger, hjelpepersonell i pasientnær behandling, apotekansatte med flere.

Man kan lese mer om prioritering av vaksinen på folhelseinstituttets nettsider

Se opp for vaksinesvindel Les saken her