Kontakt oss

Per Olimb
E-post: peo@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Kartlegging og opprydding i spredt avløp

Jevnaker kommune er i gang med en omfattende registrering av alle private avløpsanlegg. Anlegg uten utslippstillatelse, eldre anlegg av for dårlig kvalitet og defekte anlegg, vil få pålegg om utbedring ihht. Lokalforskriften.

Hvordan foregår registreringen?

Det vil bli gjennomført tilsyn på alle private avløpsanlegg og fritidseiendommer i Jevnaker kommune. Også fritidsboliger der kommunen mangler informasjon om innlagt vann blir besøkt. Dette for å fange opp tilfeller med direkte utslipp.

Eiere av private anlegg og fritidsboliger vil bli kontaktet i god tid før tilsynsbesøket. Hvis det under tilsynet blir funnet feil med anlegget, blir det varslet pålegg om utbedring. Hvis anlegget er i orden, kommer det brev om det. I henhold til lovverk kan kommunen pålegge de som bor i nærheten av offentlige avløpsledninger å knytte seg til.

Innlagt vann på hytta

Definisjon av innlagt vann: Alt av vann som føres inn i hytta, med unntak av vann som bæres inn. Dersom du velger å koble ut vannet, og for eksempel ha tappekran på yttervegg, vil du unngå pålegg om etablering av godkjent avløpsordning. Det er krav om godkjent avløp selv om hytta bare har sommervann.

Hva koster et nytt avløpsanlegg?

Kostnaden vil variere mellom de enkelte husstander. Avgjørende faktorer vil blant annet være om tilkobling til kommunalt nett er mulig eller ei, grunnforhold på din eiendom, hva slags type løsning du velger, m.m.

Hva er spredt avløp?

Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk) fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Hva er problemet med spredt avløp?

Ved siden av landbruket er spredt avløp en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster i Norge. De fleste private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagens miljøkrav.

Sanitært avløpsvann inneholder fosfor, organiske stoffer og sykdomsfremkallende bakterier. Utslipp av fosfor fører til algeoppblomstring og gjengroing av bekker og vann. Organiske stoffer, bakterier og virus i vannet gjør det ubrukelig til bading og som drikkevann. Tarmbakterier fra varmblodige mennesker og dyr kan føre til meget alvorlige og livstruende sykdommer.

Mer informasjon

Ofte stilte spørsmål om avløp, trykk her.

Beskrivelse av ulike typer renseløsninger, trykk her.

Lokalforskriften,  (Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsrenseanlegg i Jevnaker kommune).

Forurensningsforskriften, trykk her.