Kontakt oss

Per Olimb
E-post: peo@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Vann og avløp i Jevnaker

Innbyggerne i Jevnaker er sikret god vannkvalitet via avanserte tekniske anlegg og gode kontrollrutiner

Per Olimb ved renseanlegget, ordfører Hilde Brørby Fivelsdal i bakgrunnen
Per Olimb, leder Vann og avløp, med tidl.ordfører Hilde Brørby Fivelsdal i bakgrunnen.

Vann og avløp er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra de som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formålet.

Plikt til å betale vann- og avløpsgebyr gjelder for fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning. Alle boligeiendommer og fritidseiendommer i Jevnaker kommune skal ha vannmåler installert

Restriksjoner for vannforbruket, eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Tilknytningsavgift gjelder for bygging av nye hus eller tilbygg som blir tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning. Tilknytningsavgift gjelder også når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Se ellers forskriftene i venstremenyen

Vakttelefoner utenom kontortid

Tømming av septiktanker og tette tanker, se: Septiktømming; ny leverandør

Prosjektering og planlegging av kommunalteknisk infrastruktur (vei, gatelys, vann og avløpsanlegg) - se Infrastruktur