Avfallshåndtering i Jevnaker

Avfall håndteres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt aksjeselskap

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) er eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Se HRAs nettsider for mer informasjon

Kildesortering

Alle private husholdninger er pliktige til å være med på renovasjonsordningen, og det er pålagt kildesortering. HRA håndterer også hytterenovasjon.

Last ned HRA-appen.

Kommunene har pålagt kildesortering med henteordning av fire avfallsgrupper. Standard abonnement er 140 liters dunker til matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje fra husholdningen skal i egen sekk utlevert fra HRA. Glass- og metallemballasje skal sorteres ut og leveres i glasscontainere som står ved mange dagligvareforretninger.

HRA håndterer også hytterenovasjon.

Les mer om kildesortering.

 

Hageavfall

Hageavfall skal leveres på Trollmyra, som hengerlass eller i sekk. Avfallet fra hagen kvernes opp og blir til jord. 

Jordtypen er godkjent av Mattilsynet, og produseres av HRA på lisens fra Grønn Vekst AS. 

Se prislister hos HRA

Meld fra om lukt

Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) har en nett-tjeneste hvor du kan melde fra om sjenerende lukt fra Trollmyra. På denne nettsiden melder de også fra hvis de utfører arbeid som kan medføre lukt i en kortere eller lengre periode.

Gå til HRAs luktregistrering