Kontakt oss

Tonny Jensen
E-post: tonny.jensen@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vakttelefoner utenom kontortid

Brann- og feiervesen

Brann- og feiervesenet satser mye på forebyggende arbeid for å ivareta beredskap og få ned antallet branner. De hjelper også til med veivedlikehold, nødvann og ambulanseoppdrag.

Foto utenfor brannstasjonen, f.v. Tonny Jensen, Mathias Skaugerud, Tor Erik Jenshagen og Ole Kristian Jakobsen
F.v. Tonny Jensen, Mathias Skaugerud, Tor Erik Jenshagen og Ole Kristian Jakobsen.

Brannvesenet i Jevnaker består av deltidsansatte og en brann- og beredskapssjef i full stilling. Brann- og beredskapssjefen er leder for brann- og feiervesenet og for forebyggende aktiviteter, samt utfører av brannforebyggende lovpålagte oppgaver.

Brannvesenet i Jevnaker driver utstrakt forebyggende arbeid. Det er jevnlig kursing av kommunens ansatte, samt lovpålagte brannøvelser. Brannvesenet gjennomfører også kurs for eksterne bedrifter i Jevnaker kommune.

Brannvesenet benyttes aktivt innen veivedlikehold samt forsyning av nødvann ved vannledningsbrudd. Brannvesenet har hjertestarter og bistår ved trafikkulykker og ambulanseoppdrag. 

Jevnaker kommune tilhører Nordre Buskerud politidistrikt og Vestviken 110-sentral.

Vakttelefoner utenom kontortid

Brannsikker bolig - brosjyre på mange språk (Pdf)