Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Politiske utvalg

Jevnaker kommune har seks faste politiske utvalg, samt Barn og unges kommunestyre

Illustrasjonsfoto fra en befaring med kommunestyret 2012
Utvalgene er formannskapet, kommunestyret, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og kontrollutvalget. Hvert år møtes dessuten Barn og unges kommunestyre.

Alle utvalgsmøtene, med unntak av kontrollutvalget, er åpne for publikum.

Se i venstremenyen for mer informasjon om de enkelte utvalgene.

Se møteplan for kommunestyret og utvalgene

Innsyn i dokumentene

Når innkalling og saksdokumenter er klare for politisk behandling vil du finne dokumentene ved å klikke på den aktuelle datoen i møtekalenderen.