Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Personvern

Den nye personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger i både offentlig og privat sektor, og borgerne får et styrket personvern. Loven gjelder alle som opererer i EU og EØS området eller som tilbyr varer eller tjenester til personer som befinner seg der, inkludert Storbritannia.

Er du usikker på hva dette betyr for deg har datatilsynet laget noe kortfattet informasjon til deg:

Du driver en virksomhet men er litt usikker på hva dette betyr for deg.
Du er litt usikker på hva dette betyr for deg.

Det å passe på din egen datasikkerhet er en av mange ting du kan gjøre for å sikre dine personopplysninger. Her noen enkle tips til deg som innbygger og ansatt i Jevnaker kommune.

Hvis du ønsker mer informasjon om personvern og datasikkerhet så kan b.la. disse linkenevære nyttig.

https://norsis.no
https://www.datatilsynet.no/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/verktoy/sporsmal-svar/