Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ordførerens kalender

Ordfører Morten Laftons ukekalender finner du her.

Kalenderen legges ut fredag/mandag hver uke. Det tas forbehold om endringer som kan oppstå, også på kort varsel. 

Uke 8 - 22.02.-26.02.2021

Mandag 22.02.
Kl 08:00-10:00 - Møte med rådmannen 
Kl 10:00-11:00 - Møte i kriseledelsen
Kl 13:30-15:30 - IPR Ringerike

Tirsdag 23.02.
Hjemmekontor

Onsdag 24.02.
Kl 08:00-09:00 - foreløpig møte HG
Kl 09:00-14:00 - Felles digitalt møte med formannskapene i  Lunner, Gran og Jevnaker

Torsdag 25.02.
Kl 09:00-16:00 - Dialogmøte med styringsgruppa "Jevnaker som turistdestinasjon" og "Avlasta vei - Verkevika"

Fredag 26.02.