Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kommuneplanens arealdel 2020 – 2030 for Jevnaker kommune, 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Her finner du saksdokumenter for 2. gangs høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2020 – 2030 for Jevnaker kommune.

Frist for å komme med høringsuttalelser er satt til 9. november 2020.

Last ned dokumentene her: (PDF)

 

Vi ber om at uttalelser merkes med saksnummer 20/997 og sendes til Jevnaker kommune via vårt postmottak enten via e-post: postmottak@jevnaker.kommune.no

eller per post til:

Jevnaker kommune
Postboks 60
3521 Jevnaker. 

Spørsmål i forbindelse med saken kan rettes til saksbehandler Sigri Rosø Pladsen via e-post: siro@jevnaker.kommune.no eller telefon: 409 00 295.