Kontakt oss

Politisk sekretariat
May-Britt Mayer Johnsen
E-post: mbj@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Budsjett og handlingsplan

Her finner du Jevnaker kommunes årsbudsjett for 2018, sammen med kommunens handlingsplan og økonomiplan for perioden 2018-2021. 

Last ned dokumentet (pdf)

Dokumentet gir informasjon om årets driftsrammer for de tre tjenesteområdene og kommunens investeringer i planperioden.

I tillegg til tallmaterialet finner du også demografiske data om befolkning i Jevnaker, sammen med annen overordnet informasjon som kommunens verdigrunnlag, visjon og mål.

Årsbudsjett 2018 og handlingsplan/økonomiplan 2018-2021 er vedtatt av kommunestyret 14. desember 2017.

Se også betalingssatser og gebyrer