Kontakt oss

Ungdomskonsulent Kari Hoel
E-post Kari.Hoel@jevnaker.kommune.no
Tlf. 484 05 218

Ungdomskontakt Maurice Kramer
E-post maurice.kramer@jevnaker.kommune.no
Tlf. 409 14 695 

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl.10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet er en del av kommunens kulturtjeneste, og skal være til stede for ungdom, via gode terskelfrie møtepunkter, sosiale arenaer og trygg voksenkontakt.

Ungdomsteamet tilbyr:

 • Aktiviteter og fritidstilbud, i trygge omgivelser og med god faglig forankring.
 • Arenaer som innbyr til, og legger til rette for, sosial mestring og positivt påfyll.
 • Veiledning inn mot skole, fritidstilbud eller hjelpeapparat

Aktivitetene som tilbys varierer og utvikles i tråd med ungdommens behov. Vi tilbyr for eksempel: 

 • Ungdomskafé tre kvelder i uka (mer info i venstremenyen)
 • UKM (mer informasjon i venstremenyen) 
 • UNG sommer (sommeraktivitet for ungdom)
 • UNG Lunsj: Ungdomsteamets møteplass i skolehverdagen (tirsdager, torsdager)
 • UNGHadeland
 • Event (regional ungdomskulturfestival)
 • Teknoverkstedet/UNGtek (Makerspace for ungdom)
 • Temakvelder, konserter, ulike arrangementer og prosjekter

Ungdomsteamet har utstrakt kontakt med ungdom i nærmiljøet. Vi har god innsikt i kommunens hjelpeapparat, og andre samarbeidspartnere.

Vi har et godt grunnlag og gode arenaer for å fange opp ungdom som er i risiko for å falle utenfor skole/arbeidsliv eller har utfordringer som gjør at de trenger oppfølging for å mestre livet sitt framover.

 

Kari Hoel

Ungdomskonsulent Kari Hoel har ansvar for iverksetting og oppfølging av kommunale fritidstiltak.

Hun har kontor i Storgata 24, 3. etg., og leder et team av ungdomsarbeidere som skal være ungdommens kontaktpersoner på fritidsarenaen.

Kari kan kontaktes for veiledning eller samtale om ønskelig. Hun er også LOS på Jevnaker ungdomsskole i perioden fram til 31.07.2020.

Kari er kommunens forebyggende koordinator innenfor rus og kriminalitet.

 

Maurice Kramer

Maurice Kramer, ungdomskontakt, har det daglige praktiske ansvaret for ungdomsteamets arenaer og aktiviteter. 

Maurice har kontor i Storgata 24, 3. etg

 

Se Ungdom - tjenesteoversikt for flere tjenester til ungdom