Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Nesbakk Vel

Rediger
Hovedkategori:
Diverse
Underkategorier:
Velforeninger

Foreningen arbeider for et godt miljø på Nesbakken (den halvøya som Jevnaker sentrum ligger på).  Vi har bl.a. ansvaret for leikeplassen ved Samfunnshuset.

c/o Trine Myrmo
Postadresse Enggata 16
Postnummer 3520
Poststed JEVNAKER
E-post Send e-post til trine.myrmo@gmail.com
Antall medlemmer 32
Kontonummer 20302668311
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Trine Myrmo Leder 90115691
Trine Myrmo Leder 90115691
Sverre Haug Styremedlem 93044157
Se større kart