Kontakt oss

Rektor Kristin Krogvold Eriksen
E-post Kristin.Krogvold.Eriksen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 00 781

Besøksadresse:
Storgata 24

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl. 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Visuell kunst

Er du interessert i tegning, maling, fotografi eller film?

Her arbeider vi kreativt med forskjellige kunstformer som tegning, maling, tre og keramikk. Vi arbeider også med digitale verktøy som foto, film, grafisk design og bildebehandling.

Gjennom arbeidet med ulike materialer/teknikker skal elevene:

  •  Oppleve skaperglede i arbeidet med ulike kunstuttrykk, teknikker mm
  • Utvikle sin visuelle uttrykksevne, fantasi og formsans
  • Lære å gi form til egne ideer, opplevelser og uttrykksformer
  • Møte profesjonell kunst som gir kunnskap og inspirasjon til egne skapende evner
  • Kjenne til prosessen fra idé til ferdig produkt

Undervisningen foregår i aldersblandede gruppe, og følger skoleåret.

TIDSPUNKT

  • GRUPPE 1 Tirsdager kl. 15:15 - 17:15
  • GRUPPE 2 Tirsdager kl. 17:30-19:30