Kontakt oss

Rektor Kristin Krogvold Eriksen
E-post Kristin.Krogvold.Eriksen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 00 781

Besøksadresse:
Storgata 24

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl. 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Prisliste Jevnaker kulturskole

Gjeldende for 2020. Alle priser pr. semester (halvår)

Individuell musikkundervisning 22,5 min    1 350,-
Individuell musikkundervisning 30 min   1 850,-
Teater 1 350,-
Teater - materialavgift 180,-
Visuell kunst 1 350,-
Visuell kunst - materialavgift 280,-
Dans 720,-