Kontakt oss

Rektor Kristin Krogvold Eriksen
E-post Kristin.Krogvold.Eriksen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 00 781

Besøksadresse:
Storgata 24

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl. 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Musikk

Kulturskolen tilbyr profesjonell undervisning og faglig oppfølging på følgende instrumenter:

  • Piano
  • Gitar (akustisk/elektrisk)
  • Bass
  • Sang
  • Slagverk (trommer og perkusjon)
  • Trekkspill
  • Treblås (saksofon, klarinett, tverrfløyte)
  • Messing (kornett, trompet, trombone)

Kulturskolen tar også imot søknader på andre instrumenter som vi i dag ikke har tilbud om, slik at vi ser hva innbyggerne ønsker av musikkopplæring.

Musikkundervisningen følger skoleåret, og eleven gis i utgangspunktet ukentlig undervisning á 22,5 minutter. Undervisningen kan også foregå i samspillgrupper og ensembler. Kulturskolens mål er å sikre den enkelte elev faglig progresjon og personlig utvikling uansett forutsetninger.

Kulturskolen har instrumenter til utleie.

UNDERVISNINGSSTED
Storgata 24, Musikkfløyen