Kontakt oss

Rektor Kristin Krogvold Eriksen
E-post Kristin.Krogvold.Eriksen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 00 781

Besøksadresse:
Storgata 24

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl. 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Vilkår

Her finner du mer informasjon og generelle vilkår for elever i Jevnaker kulturskole

Søknad om opptak 

 • Søknad om opptak skjer innen 1. april hvert år og gjelder for høst- og vårsemesteret
 • Det er mulig å søke om plass når som helst i løpet av året dersom det er ledig plass
 • Det søkes for hvert semester på kurstilbudene.
 • Bekreftelse på mottatt plass må være levert før du kan delta i undervisningen

Individuell musikkundervisning 

 • Det gis opplæring på instrumenter og sang. Hvilke instrumenter det undervises i, avhenger av elevpågang og tilgjengelige lærere.
 • Det stilles ikke krav til forkunnskaper.
 • Opplæringen gis i form av ukentlig individuell undervisning og/eller gruppeundervisning/prosjekter.
 • Opplæringen skal utvikle elevens evner og anlegg, og gjøre eleven kjent med repertoaret for sitt instrument.

Visuell kunst 

 • Det stilles ikke krav til forkunnskaper.
 • Undervisningen foregår i grupper og følger skoleåret.
 • Opplæringen skal utvikle elevens evner og anlegg, og gjøre eleven kjent med ulike uttrykksformer/teknikker

Teater 

 • Det stilles ikke krav til forkunnskaper.
 • Undervisningen foregår i grupper og følger skoleåret.
 • Opplæringen skal utvikle elevens evner og anlegg, og forberede til teaterforestilling hvert skoleår.

Kurs 

 • Kulturskolen tilbyr kurs i ulike uttrykksformer, blant annet dans
 • Kursets varighet varierer.
 • Det stilles ikke krav til forkunnskaper
 • Undervisningen foregår i grupper

Instrumentleie

 • Kulturskolen har blåseinstrumenter til utleie. Pris: kr. 400,- pr. semester. 

 

Betalingssatser 

 • Kommunestyret vedtar de årlige satsene for foreldrebetaling i kulturskolen i forbindelse med budsjettbehandlingen.
 • Oppdatert prisliste finnes her
 • Eleven faktureres en gang pr. semester.
 • Ved ubetalt høstsemester mister eleven plassen for vårsemesteret.

Utmelding 

 • Når «Bekreftelse for mottatt plass i Jevnaker kulturskole» er levert, er påmeldingen bindende for høst- og vårsemesteret.
 • Kurstilbudene er bindende for ett semester
 • Du må fylle ut bekreftelse på fornyet plass før nytt skoleår
 • Dersom eleven/brukeren ønsker å slutte etter høstsemesteret, må det gis skriftlig melding om dette innen 1. november.
 • Ved for sen utmelding påløper semesteravgift for hele vårsemesteret.

Undervisning

 • Kulturskolen følger i hovedsak skoleruta, men undervisningsplanen kan bli løst opp i perioder for mer prosjektorientert undervisning.
 • Alle tilbud gis med forbehold om lærerdekning.
 • Ulike kurs startes opp med forbehold om nok påmeldte.
 • Aksept av skoleplass er også aksept av regler vedr. betaling, utmelding og undervisningsopplegg.