Kontakt oss

Virksomhetsleder kultur, Øyvind Norstrøm
E-post oyvind.norstrom@jevnaker.kommune.no
Tlf. 932 05 945

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl .10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

GLA' - GrenseLøse Aktiviteter

Tren deg GLA

Tren deg GLA' er en all-idrettsskole for   barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser, i Jevnaker, og hele Hadelands- og Ringeriksregionen (Ringerike, Hole, Lunner og Gran).

Alle aktivitetene foregår på Jevnaker, tirsdager kl. 17.30-18.30.

AKTIVITETSPLAN HØST 2019

Vi starter uke 41, og holder på til 17. desember.

Etter innspill fra medlemmene våre, konsentrerer vi oss denne høsten om følgende aktiviteter:
SVØMMING (2 av 3 tirsdager) på Jevnaker Ungdomsskole
STYRKE/GYM/BALL (1 av 3 tirsdager) på Bergerbakken skole

Tidspunkt alle dager: 17:30-18:30

Påmelding:

Send epost til bard.brorby@jevnaker.kommune.no  med ALLE DISSE PUNKTENE utfylt:

  • Deltagers navn
  • Deltagers alder
  • Spesielle behov for tilrettelegging
  • Annen viktig informasjon om deltager
  • Ledsagers navn (den som følger på aktiviteten)
  • Ledsagers telefonnummer
  • Ledsagers E-post

Frist: 01. september

 


 


 

Kort om GLA'

GLA' er et prosjekt med målsetting om å etablere et permanent idretts- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede i Jevnaker, hvor omkringliggende kommuner også inviteres. Prosjektet skal tilby gode, spennende, varierte og varige treningstilbud, i et godt sosialt miljø, med faglig kompetente ledere. 

Prosjektet er et partnerskap mellom Jevnaker kommune, Friskis&Svettis Jevnaker og Jevnaker Idrettsforening (JIF).

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har vært en avgjørende partner for å finansiere utstyr til tilbudet.

Sportslig ansvarlig for tilbudet er Mari Lunder (Jevnaker Friskis & Svettis) og Alexander L. Bjørnerud (JIF).

Prosjektet koordineres av Kulturavdedlingen  Tilrettelagte tjenester