Kontakt oss

Jevnaker kommune
Oppvekst og kultur
Kulturavdelingen

Postadresse:
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Besøksadresse
Storgata 24
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Idrettsanlegg og kulturbygg i Jevnaker

Ønsker du oversikt over idrettsanlegg og kulturbygg i Jevnaker kommune?

Anleggsregisteret er Kulturdepartementets portal for anleggsdata - her finner du informasjon om alle anlegg i Jevnaker - og alle andre norske kommuner. 

Det er også via denne portalen du søker om spillemidler til ditt anlegg.

www.anleggsregisteret.no

Illustrasjon ANLEGGSREGISTERET