Kontakt oss

Koordinator
Liv Mette Haga
E-post: LivMette.Haga@jevnaker.kommune.no
Tlf. 408 06 864

Cecilie P. Øyen
Kommunalsjef
Helse og omsorg
Tlf. 95 92 34 70

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Tidlig innsats for barn 3-12 år, TIBIR

TIBIR står for Tidlig Innsats for Barn I Risiko. Det er et program som retter seg mot familier med barn i alderen 3-12 år.

Fra venstre Jan Finvåg, Sylvi Reime Erlandsen og Liv Mette Haga.Fra venstre Jan Finvåg, Sylvi Reime Erlandsen og Liv Mette Haga.

Mange foreldre opplever at de strever med å få barna til å samarbeide og følge beskjeder fra de voksne. Noen barn krever mer av sine foreldre enn andre. Slik oppførsel hos barnet setter foreldrene på prøve. Hverdagen blir strevsom og det kan bli vanskelig å ha det hyggelig som familie.

Tiltak for tidlig innsats

Hvis du synes at foreldrerollen av og til kan føles litt vanskelig, og at mas og konflikter med barna tar for mye plass i hverdagen? I så fall er du ikke alene om å ha det slik. Det finnes tiltak og det finnes hjelp å få.

Synes du det er vanskelig at…

  • Barnet nok en gang har klart å sabotere handleturen
  • Barnet ikke vil sove og dere er så slitne at dere er nesten desperate
  • Barnet forhandler i det uendelige, lenge etter at tålmodigheten deres er slutt
  • Dere har vært gjennom nok en dag med brutte avtaler
  • Det ble enda en ettermiddag med søskenkrangling

Verktøy for samspill

TIBIR står for Tidlig Innsats for Barn I Risiko. Det er et program som retter seg mot familier med barn i alderen 3-12 år.

Programmet handler om samspillet mellom foreldre og barn. Undersøkelser viser at forandring i barnets oppførsel kommer når samhandlingen i familien endres.

Gjennom praktiske øvelser og samtaler får foreldrene viktige og gode oppdragelsesverktøy. 

Jevnaker kommune er i ferd med å bli en TIBIR-kommune. To ansatte utdanner seg til foreldreveiledere. De tar imot familier fra januar 2018.

Behandlingen kalles PMTO, og det står for Parent Management Training – Oregonmodellen.

Mer informasjon om metoden 

Foreldretrening

Treningen er et tilbud til foreldre der samspillet med barnet er preget av mas, aggresjon, konflikt og ulydighet. Det kan være at utfordringene har vart over tid og foreldrene opplever at hverdagssituasjoner ofte ender i konflikt.

  • Terapeutene samarbeider med foreldrene om å bryte negative samspillsmønstre og skape en trygg og forutsigbar hverdag for barnet.
  • Foreldrene trener på å takle hverdagskonflikter og skape positive samhandlingsmønstre.
  • Foreldrene trener inn nye ferdigheter og jobber med temaene hjemme.
  • Foreldrene og terapeuten møtes en time hver uke i en periode.

Mer informasjon - ta kontakt

Sylvi Reime Erlandsen, foreldreveileder, tlf 918 49 763 eller send e-post

Jan Finvåg, foreldreveileder, tlf 455 05 327 eller send e-post

Liv Mette Haga, koordinator, tlf 408 06 864 eller send e-post