Kontakt oss

Helse og omsorg

Finn kontaktpersoner

Tlf: 61 31 59 00
Sentralbord 09-15
Faks: 61 31 11 85

Kristin Løchsen
Konst. kommunalsjef
Helse og omsorg
Send e-post

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00
Telefaks:
61 31 58 50
E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helsestasjon, jordmor og lege

Ilustrasjonsfoto fra helsestasjonen med ansatt som sitter på gulvet sammen med mor og barnLege, helsestasjoner og svangerskapsomsorg finner du i Samfunnshuset, og tilbudet er for alle. Ta gjerne kontakt med oss enten ved å sende SMS eller ringe på tlf. 40 60 50 10. Ingen problemstilling er for liten. 

Se i menyen til venstre for mer informasjon om de forskjellige tilbudene. 

Hos oss treffer du jordmor, helsesykepleiere, lege, psykolog, psykiatrisk sykepleier og familieterapeuter. Etter behov og samtykke fra foreldrene samarbeider vi med for eksempel fysioterapeut, pedagogisk-/psykologisk tjeneste, barnevern eller barnehage.

Tjenestene ytes av Avdeling for forebyggende tjenester, barn og familier som ledes av Hege de Jong. (midlertidig)

Legetjenesten i Jevnaker består av fastleger i privat praksis som deler på en daglegevakt-ordning. Se hvordan legetjenesten er organisert. Jevnaker har kommuneoverlege i 50 prosent stilling, Marthe Bergli.