Kontakt oss

Hanne W. Hovind og Hege de Jong

Frisklivssentralen E-post: Frisklivssentralen@jevnaker.kommune.no

Tlf. 452 03 387

Postadresse:
Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Frisklivssentralen i Jevnaker

Frisklivssentralen er et tilbud til deg som ønsker å endre levevaner knyttet til for eksempel trim og mosjon, tobakk og/eller kosthold

Illustrasjonsfoto med tre personer som løper ute
Tid for endring? Frisklivssentralen kan veilede om tobakksslutt, inspirere til å tenke nytt om matlaging, eller gi tips/motivasjon om å komme i gang med fysisk aktivitet.

Ved Frisklivssentralen kan du få veiledning om hvordan du kan endre vaner og hvordan du kan holde motivasjonen oppe underveis. Du kan få veiledning individuelt med samtale og/eller i gruppe – det er opp til deg!

Frisklivstrening i gruppe foregår både innendørs og ute i naturen. Nivået blir tilpasset deltakerne, slik at alle i gruppen kan være med og få utbytte av aktiviteten. Det er også undervisning på regelmessig basis. Aktuelle temaer er fysisk aktivitet, kosthold og motivasjon. I tillegg arrangeres det kurs. 

Frisklivssentralen skal være en arena for mestring og læring ut fra de forutsetningene du har. Tilbudet skal bygge bro mellom medisinsk behandling og egenmestring.

Frisklivsresepten

Dersom du ønsker hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk – snakk med fastlegen din, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresepten. Du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen.

Når du har fått resepten, tar du kontakt med Frisklivssentralen for å avtale tid for en helsesamtale. I løpet av samtalen finner vi sammen en målsetning for deg, og lager en plan for hele reseptperioden. Perioden varer i tre måneder fra første samtale.

Å endre levevaner er en krevende oppgave. Vi håper at du som benytter frisklivsresepten opplever å bli møtt der du er. Vi hjelper deg med å sette mål, og å lage gjennomførbare planer.

Målet med frisklivsresepten er å gi større tillit til egen mestring, større kapasitet og bedre funksjonsevne, ut fra de mulighetene den enkelte har.

Målgruppen

Målgruppen for frisklivsresept er personer som har økt risiko for, eller som allerede har, sykdommer eller lidelser, som kan ha helsemessig nytte av økt fysisk aktivitet, endret kosthold og/eller røyk-/tobakksslutt. Ta kontakt med oss for en avklaringsprat!

Mer informasjon om frisklivssentraler hos Helsedirektoratet

 Logo med påskrift Frisklivssentralen