Kontakt oss

Mette Lise Mathisen, Avdelingsleder

Tlf: +47 409 04 253
E-post: mlma@jevnaker.kommune.no

 

Marthe Andrea Aspheim Øren, Integreringskonsulent

Tlf: 476 25 984
E-post: Marthe.oren@jevnaker.kommune.no

 

Knut Blørstad Pedersen, Integreringskonsulent (vikar)

E-post:

Knut.Blorstad.Pedersen@jevnaker.kommune.no

Flykningetjenesten

Flyktningtjenesten i Jevnaker kommune arbeider med bosetting av nyankomne flyktninger og har ansvar for introduksjonsprogrammet gjennom introduksjonsloven.

Flyktningtjenesten har blant annet ansvar for introduksjonsstønad, praksisplasser og vedtak gjeldende etter Introduksjonsloven. Norsk og samfunnskunnskapsundervisning foregår på Gran og Lunner Voksenopplæring. Avdelingen har også ansvar for å bistå flyktninger innen 5 års-perioden.   

Avdelingen har et koordinerende ansvar for alle fremmedspråklige som kommer til kommunen og vi kan hjelpe deg med å komme i kontakt med rett person i kommunen.

Flyktningtjenesten samarbeider tett med andre kommunale etater som skole, barnehage, NAV, Helsestasjon, Kultur, Frivilligsentralen og Eiendomsdrift.

Flyktningtjenesten holder til i Storgata 24.

 

Du kontakter oss på e-post eller telefon:

Avdelingsleder for Flyktningtjenesten:

Mette Lise Mathisen

Mobil: 409 04 253 / E-post: mlma@jevnaker.kommune.no

 

Integreringskonsulent (vikar):

Knut Blørstad Pedersen

Mobil: 907 71 986 / E-post: knpe@jevnaker.kommune.no

 

Bildet viser mennesker som er på piknik i skogen.

Foto: Pexels/Helena Lopes.