Kontakt oss

Servicetorget

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Startlån, tilskudd og bostøtte

Det kan være vanskelig å etablere seg eller kunne bli boende i egen bolig. Husbanken tilbyr gode økonomiske ordninger som privatpersoner kan søke på.

Startlån fra kommunen hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et tilskudd til etablering eller utbedring.

Les mer om startlån hos Husbanken.no

Du kan søke startlån hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

  • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
  • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
  • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
  • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
  • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Mer om hvem som kan søke og hvordan du søker leser du her: Husbanken.no

Henvendelser vedrørende startlån kan rettes til NAV Jevnaker på telefon 412 60 751. Her vil du bli satt i kontakt med de som behandler søknader om startlån.


Boligtilskudd 

I tillegg til startlån forvalter Husbanken, for staten, en ordning med boligtilskudd, hvor det er kommunene som mottar og behandler søknadene. Husbankens rammetildeling av boligtilskuddd til den enkelte kommune varierer. De største byene med de største boligsosiale utfordringene blir prioritert. Jevnaker kommune har derfor lite tilskuddsmidler til fordeling.

Bostøtte

Bostøtte bidrar til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangstjeneste eller siviltjeneste og studenter uten barn kan ikke få bostøtte. Studenter som studerer som et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering eller lignende, kan likevel søke.

Les mer om de økonomiske virkemidlene på Husbankens hjemmesider. Der vil du blant annet finne mye nyttig informasjon, brosjyrer, skjemaer og retningslinjer for de ulike ordningene.

Husbankens nettsider