Kontakt oss

Kontaktinformasjon
Gran kommune
Rådhusvegen 39
2770 Jaren

Kommunetorget
Tlf: 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no

Åpningstider
15.9 - 14.5: man - fre: 08.00-15.45
15.5 - 14.9: man - fre: 08.00-15.00

Landbruk

Landbrukskontoret for Hadeland er et felles kontor for Lunner, Gran og Jevnaker kommune. Området dekker primærnæringen, både jordbruk og skogbruk

Landbrukskontoret behandler alle landbrukssaker i de tre kommunene.

Landbrukskontoret for Hadeland finner du på Gran kommunes nettsted

Viktige oppgaver for Landbrukskontoret er

  • Behandling av konsesjonssøknader, omdisponering, fradeling, kontroll bo- og driveplikt og landbruksfaglig del av arealplanlegging.
  • Behandling/veiledning søknader om bygdeutviklingsmidler, bygdeutvikling/utvikling av tilleggsnæringer til landbruk.
  • Ressursforvaltning, herunder viltforvaltning og kulturlandskap, miljø/forurensing landbruk, viltforvaltning og fiskeforvaltning.
  • Forvaltning av skogavgiftsordningen.
  • Produksjonstilskudd, velferdsordninger i landbruket.
  • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).
  • Se liste over hvem som har veterinærvakt

Virksomhetsleder: Gudbrand Johannessen