Kontakt oss

Plan og samfunn

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kommunalteknisk norm

Kommunalteknisk norm er delt inn i to hoveddeler og gjelder i Jevnaker kommune. Den gjelder for private eller firma som skal prosjektere og planlegge utbygging av kommunalteknisk infrastruktur. 

Normen omfatter infrastruktur som vei, gatelys, vann og avløpsanlegg som etter ferdigstillelse kan søkes overtatt av Jevnaker kommune for kommunal drift og vedlikehold.

Del I :

Kommunalteknisk norm inneholder vilkår og er et tillegg til de bestemmelsene som til en hver tid er gjeldende. Dette er bestemmelser som lover, forskrifter, normer, standarder eller normaler og gjelder for de som skal prosjektere og etablere kommunalteknisk infrastruktur.

Del II :

Omfatter overtakelsesforretning som er delt inn i tre faser.

  • Fase 1 omfatter midlertidig godkjenning, overtakelsesprotokoll etableres.
  • Fase 2 omfatter ettårsbefaring, overtakelsesprotokoll oppdateres.
  • Fase 3 omfatter overtakelse, overtakelsesprotokoll oppdateres og lukkes.

Vedlegg 1

Generelt skal det overleveres dokumentasjon i tråd med bestemmelser.

I tillegg er det vilkår som skal ivaretas slik at Jevnaker kommune mottar dokumentasjon for elektronisk arkivarkivering og for kartløsninger.

For vann, og avløpskummer benyttes vedlegg 1 som en del av dokumentasjonen.

Se dokumentene:

Kommunalteknisk norm - del 1

Kommunalteknisk norm - del 2

Vedlegg 1