Kontakt oss

Sigri Rosø Pladsen 

Arealplanlegger
Tlf. 409 00 295
sigri.roso.pladsen@jevnaker.kommune.no 

Johnny Heen

Virksomhetsleder 
Tlf: 409 11 880
Johnny.Heen@jevnaker.kommune.no

Hans Tollef Solberg

Næringsrådgiver
Tlf. 452 87 460 Hans.Tollef.Solberg@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks:
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Regelverk og nettressurser

På denne siden finner du lenker til lover, forskrifter, retningslinjer, veiledninger og andre nyttige lenker tilknyttet nasjonalt eller regionalt nivå.

Forventninger

Lover

Forskrifter

 

Retningslinjer og veiledere

Rikspolitiske/statlige planretningslinjer (RPR/SPR) og - bestemmelser (RPB/SPB)

Veiledere/retningslinjer

Nasjonale planer

Regionale planer

Andre viktige tema

Miljø og bærekraft

 

Planprosess fra A til Å