Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Tilkallingsvikar ved ungdomskafeen

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Vi søker:

Ungdomskafén i Storgt 24 søker tilkallingsvikarer da vi har behov for vikarer som på kort varsel kan

vikariere ved sykdom og ferie.

Vi ønsker å knytte til oss:

- En fleksibel, inkluderende og raus ungdomsarbeider

- En god og trygg rollemodell som kan sette grenser

Politiattest må leveres ved tilsetting.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

Avdelingsleder ungdomsteamet, Kari Hoel tlf. 484 05 218

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om

ikke å bli ført opp på søkerliste.

Kort om stillingen
Referansenr
20/3120
Arbeidssted
Ungdomskafeen

Søk på stillingen
Frist
31.01.2021
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Kari Hoel, Avdelingsleder
Telefon
484 05 218