Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Støttekontakt

Printer

 

Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca. 6850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende –Åpen –Redelig.

Jevnaker kommune har ledige oppdrag som støttekontakter. Som støttekontakt bidrar du til at mennesker får en aktiv og meningsfull fritid.

Det legger stor vekt på personlige egenskaper, og erfaring innen autismespekteret er å foretrekke. Det er en fordel om du disponerer bil. Både kvinner og menn oppfordres til å søke.

Du vil få veiledning etter behov. Ved ansettelse må det etter regelverk fremlegge politiattest. De fleste oppdrag er på 2-4 timer pr. uke, og oppdraget vil bli utført for tjenesten for funksjonshemmede, Helse og omsorg.

Oppdragene blir lønnet etter kommunens regulativer.

Søknadsfrist: 31.12.20

og søknadene behandles fortløpende

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Elisabeth Elnæs tlf. 908 20 373 eller epost

Elisabeth.Elnaes@jevnaker.kommune.no 

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste. Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
20/2324
Stillingstittel
Støttekontakt

Søk på stillingen
Frist
31.12.2020
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Elisabeth Elnæs
Telefon
908 20 373