Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan, etter søknad, nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det svært urimelig å innkreve eiendomsskatten, jfr. eiendomsskattelova § 28. Eiere og brukere av en eiendom som er ilagt eiendomsskatt, kan søke.

Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig å innkreve eiendomsskatt er sykdom, brann eller naturkatastrofer. Skatten kan nedsettes helt eller delvis. Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Det er formannskapet som behandler eventuelle søknader.

For å få betalingsutsettelse, nedsettelse eller ettergivelse må du sende en søknad til kommunen. Du må legge ved dokumentasjon på alle økonomiske forhold.

Søknadsskjema finner du her.