Marthe Bergli (40) tilsatt som kommuneoverlege

Jevnaker kommune har tilsatt Marthe Bergli i fast stilling som kommuneoverlege. Bergli har vært tilsatt i et vikariat i kommunen fra oktober 2019, og går fra november over i fast stilling i kommunen.


Bergli ble autorisert lege i 2006, og startet sin legekarriere som sykehuslege i fagfeltet indremedisin i Düsseldorf. I 2009 flyttet hun tilbake til Ringerike, hvor hun er født og oppvokst. Hun startet som selvstendig næringsdrivende fastlege ved Ringerike Medisinske Senter, hvor hun var frem til oktober 2019.  

- Svært fornøyd

I tillegg til sitt vikariat som kommuneoverlege i Jevnaker, har hun vært bedriftslege ved Stamina Helse, avdeling Hønefoss. Bergli er i ferd med å avslutte sin spesialistutdannelse i allmennmedisin, og har påbegynt spesialisering innen samfunnsmedisin. Rådmann i Jevnaker, Erling Kristiansen, uttaler at hennes interesse og dedikasjon til samfunnsmedisin er genuin.

- Jeg er svært fornøyd med å ha med Bergli med videre i Jevnaker kommune. I tillegg til at Bergli har en usedvanlig stor kapasitet til å håndtere usikkerhet og sammensatte problemstillinger, har hun en systematisk og strategisk tilnærming til samfunnsmedisin, sier Kristiansen.

Han legger til at Bergli har vært avgjørende for håndteringen av koronapandemien i Jevnaker.

- Bergli har fra første dag tatt det nødvendige ansvar for å ivareta innbyggernes interesse på best mulig måte. Hun har strukket seg utover det som er normalt for å være tilgjengelig og deltakende i håndteringen av pandemien. Hun har satt seg raskt og godt inn i det omfattende ansvar som følger med smittevernshåndtering – og har delvis på eget initiativ, og delvis i bred samhandling med helsetjenestene, oppvekstområdet og kriseledelsen for øvrig, etablert et rammeverk for medisinsk krisehåndtering av pandemien, avslutter Kristiansen.