Det er i dag bekreftet fire nye smittede av Covid-19 i Jevnaker kommune. Det er tre kvinner og en mann i tenårene. Alle har tilknytning til et utbrudd etter en privat ungdomsfest i Gran kommune. Smittesporingsarbeidet er omfattende og pågår fortsatt. Berørte nærkontakter blir kontaktet av smitteteamet. Så langt er 33 nærkontakter i karantene.

Også Ringerike kommune har et tilfelle knyttet til denne festen. Det er en mann i 20-årene. Smittesporingsarbeidet pågår og berørte nærkontakter vil bli kontaktet av smitteteamet. Her er 13 personer så langt i karantene.

God oversikt

Smitteutbruddet berører deler av Hadeland Glassverk og Randsfjord Badepark.  Dialogen med virksomhetene er god og tiltak er iverksatt. Alle berørte følger opp med de tiltak som er forventet i en slik situasjon. Både Badeparken og Hadeland Glassverk vil være åpent for publikum i morgen.

I følge fungerende kommuneoverlege i Jevnaker, Karin Møller, er dette utbruddet ikke overraskende.
- En åpning av samfunnet vil føre til noe økt smitte, sier hun. - Det vi merker er at kommunene lokalt har gode rutiner for smittesporing og oppfølging av berørte. I tillegg er innbyggerne våre godt informert og vet hva de skal gjøre i en slik situasjon. Det er betryggende.

Husk det gode smittevernet

Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å følge de opp de gode rutinene for godt smittevern også i sommerferien:

  • Vask hender.
  • Hold avstand.
  • Hold deg hjemme dersom du er syk.

Lokale smitteutbrudd som dette er en påminnelse om at det er viktig at så mange som mulig lar seg vaksinere. Vaksinasjon er det eneste som effektivt kan bremse smittespredningen. Vi ber derfor alle innbyggere om å vaksinere seg og følge opp når de får tilbud om vaksine.

Vi takker for at du tar ansvar for deg selv - og de rundt deg.