Av de 13 som har søkt stillingen har to fått innvilget å bli unntatt offentlighet. Intervjurundene starter i uke 3 og målet er å ha en ny kommunedirektør på plass til den 1. mai.

SØKERLISTEN:

 

Søker Navn Tittel Alder Kjønn Lokasjon
1 Unntatt offentlighet - - Mann -
2 Unntatt offentlighet - - Mann -
3 Charlotte Tigerstedt Advokat 51 Kvinne Oslo
4 Arne Stadheim  Brann-og redningssjef 49 Mann Gjerdrum
5 Geir Kvisten Konst. rådmann 49 Mann Flisa
6 Håvard Ulfsnes Kommunalsjef 53 Mann Bærums verk
7 Bente Rudrud Herdlevær Kommunaldirektør 53 Kvinne Hønefoss
8 Sten Tore Svennes  Kommunaldirektør 53 Mann Ski
9 Arne Svartveit Ekstrahjelp 27 Mann Jevnaker
10 Elisabeth Farstad  Formannskapssekretær 60 Kvinne Bergen
11 Tore M. Andresen Bydelsdirektør 59 Mann Røyse
12 Morgan Andersson Generalsekretær 48 Mann Jessheim
13 Gjermund Riise Brekke Daglig leder 57 Mann Hønefoss