Smittesituasjonen i Jevnaker stabil og den er lav. Vi er per 30. juli på risikonivå 2 med en person smittet av Covid-19. Kommuneoverlege Marthe Ottersen Bergli forteller at risikonivået trolig vil bli justert ned til 1 dersom ikke noe skjer de nærmeste dagene. Det er derfor vurdert som forsvarlig å starte opp barnehager og SFO på grønt nivå. De ulike nivåene er grønt, gult og rødt. Du kan lese mer om Trafikklysmodellen her: Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.
Jevnaker følger Trafikklysmodellen til Folkehelseinstituttet på lik linje som alle andre kommuner i landet.

Kommuneoverlegen minner også om at det har vært svært lite smitte i denne aldersgruppen under hele pandemien.

 

Bildet viser Hovsenga barnehage
Hovsenga barnehage (foto: Futuria)

Hva betyr dette i praksis?

Grønt nivå betyr at driften av SFO og barnehage blir så tilnærmet normal som mulig. Det oppfordres til at alle enten det er ansatte eller barn holder seg hjemme ved sykdom eller symptomer på Covid-19 og at man unngår fysisk kontakt så langt det er mulig. I tillegg må god håndhygiene opprettholdes.

Kan foreldre følge inn på SFO første uka?

Ja, det kan de. Hente og bringesituasjon kan skje som normalt så lenge man opprettholder 1 meter avstand til de andre rundt seg i garderoben. Praktisk informasjon av hvor man henter og bringer i garderobe SFO vil dere få fra de ansatte når dere kommer for levering første gang.

Hva gjør vi med maten?

I både barnehage og skoler er det matservering som før. Dere vil få nærmere beskjed dersom det er noe spesielt om dette fra din barnehage/SFO.

Barn med underliggende sykdommer

Noen barn med underliggende sykdommer vil ha behov for ekstra tilrettelegginger når vi går over i grønt nivå. Barnehagen og skolen tar kontakt med de aktuelle foresatte for å få en trygg oppstart og gjøre gjensidige avtaler for hvordan dette skal gjennomføres i hverdagen. Dersom dere er usikre på om barnehagen eller skolen er kjent med dette hos ditt barn, gi beskjed så dere kan avtale en samtale for veien videre.

Velkommen! Vi gleder oss til å se dere igjen!