UKM er et sted der ungdommene får testet ulike veier.
UKM er ikke en talentkonkurranse, og heller ikke bare en visningsarena. Mange av våre ungdommer melder seg på med én ting, og ender opp med å melde seg på med noe helt annet neste gang. Vi mener det er viktig å gi ungdom denne friheten til å møtes, inspireres og oppdage nye sider av seg selv og andre.

UKM utvikler seg hele tiden i takt med samfunnet rundt oss, og streber etter å gi ungdom et kulturtilbud som stemmer med deres virkelighet. Kunst og kultur er hele tiden i endring, og det er alltid rom for ulike tolkninger. Det er derfor viktig for oss å la ungdommene selv få definere hva som er deres kultur.
Jevnaker arrangerer UKM i samarbeid med Ringerike kommune.

https://ukm.no/jevnaker/