Vi legger vekt på disse kvalitetene

- At man er oppriktig interessert i barn
- At man er glad i å være ute og ønsker å hjelpe barna til å bli det.
- En grunnleggende respekt for alle type mennesker
- At man har litt lekenhet i seg og ønsker å delta i lek sammen med barn.
- At man tørr være kritisk til egen praksis og har et ønske om å utvikle seg i et faglig miljø
- At man kan stille på kort varsel når vi ringer på morgenen.

Annet

Dette er en utlysning til vikarliste i barnehagen, du vil kunne bli kontaktet før søknadsfrist. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med en av barnehagene.

Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder må leveres ved tilsetting i barnehage.