Søkerne må være minst 18 år, og vi ønsker primært vikarer med lærerutdanning i undervisningen, men minimumskravet er fullført videregående skole.

Du må være fleksibel, samarbeidsorientert og kunne jobbe selvstendig.

Personlig egnethet vektlegges og du må  beherske norsk muntlig og skriftlig.  

Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må leveres ved tilsetting. 

Annet

Dette er en utlysning til vikarliste i skolen, og du kan bli kontaktet før søknadsfristen er ute.