Selve karanteneplikten for husstandsmedlemmer eller nærkontakter har opphørt. Karantene gjelder kun for husstandsmedlemmer som ikke er vaksinert. De kan likevel teste seg ut av karantenen ved et daglig testregime i sju dager med selvtester. Eller de kan ta ordinær korona-test på en teststasjon annenhver dag.

Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden, kan du leve som normalt

Hvis du er delvaksinert bør du ta én test. Testen kan gjerne tas straks.

Vi oppfordrer likevel alle som er nærkontakt eller husstandsmedlem om å ta kontakt med barnehage, skole, studiested eller arbeidsgiver om de faktisk ønsker at du skal komme til ditt vanlige virke. Ulike institusjoner og arbeidsplasser har ulik strategi på dette.

NB! Dersom du ikke gjennomfører det anbefalte testregimet, bør du avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Følg med på helsetilstanden din i 10 dager. Får du symptomer forenlige med covid-19 bør du teste deg, uavhengig av vaksinasjonsstatus, og holde deg hjemme.

Bildet viser en plakat fra FHI
(Grafikk fra fhi.no)

Hva er en nærkontakt?

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Du blir en nærkontakt når dere de siste 48 timene har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Man begynner å telle 48 timer tilbake fra det tidspunktet den som er smittet fikk symptomer. Har ikke personen symptomer teller man fra da den positive testen ble tatt.

Hvordan være i karantene?

 

Dersom du må i karantene gjelder dette:

 • Du bør holde god avstand til eldre barn og andre voksne.
 • Også eldre barn som er i karantene bør, i den grad det er mulig, unngå tett, eller fysisk kontakt med andre husstandsmedlemmer.
 • For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Hvis du har husstandsmedlemmer, anbefales det at de er i karantene til ditt prøvesvar foreligger. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden skal du være i isolering, og smittesporingsteamet i din bydel eller kommune vil gjøre full smittesporing. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt, men karantenen opphører for dine husstandsmedlemmer.

Er du i tvil om du skal være i karantene? Ta karantenesjekken (helsedirektoratet.no)

Har du ærend på eksempelvis matbutikk eller apotek bør du få hjelp til dette.
Har du ingen i husstanden til å hjelpe deg kan du kontakte Jevnaker frivilligsentral, på tlf. 48 40 52 19 for hjemlevering.