Kommunestyret har vurdert forskjellige energitiltak, og de har delegert myndigheten til administrasjonen til å igangsette sparetiltak.

Fra 1. november vil disse tiltakene starte opp:

  • Temperaturramme på ca. 19 grader på alle formålsbygg med unntak av sykehjem og barnehager
  • Lys skal skrus av når lokalene/rom ikke er i bruk.
  • Utelys på formålsbygg vil bli skrudd av kl. 23.00 med unntak av formålsbygg som har døgnkontinuerlig drift.

Det arbeides også med forskjellige andre tiltak for å få ned energiforbruket både gjennom enøk-tiltak, redusert gatebelysning og innsparinger på idrettsanlegg.