Som støttekontakt bidrar du til at mennesker får en aktiv og meningsfull fritid. Det legger stor vekt på personlige egenskaper, og erfaring innen autismespekteret er å foretrekke.

Det er en fordel om du disponerer bil. Både kvinner og menn oppfordres til å søke.

Du vil få veiledning etter behov. Ved ansettelse må det etter regelverk fremlegge politiattest.

De fleste oppdrag er på 2-4 timer pr. uke, og oppdraget vil bli utført for tjenesten for funksjonshemmede, Helse og omsorg.  Oppdragene blir lønnet etter kommunens regulativer.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til
Trude Haugen
E-post: trude.haugen@jevnaker.kommune.no
tlf. 930 04 951 

 

Om Jevnaker

Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca 6850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Våre verdier er: Nytenkende – Åpen – Redelig.